Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ е инициатор на множество дейности, свързани с доброволчески акции за почистване и възстановяване на парковата инфраструктура. Едновременно с това, Дирекцията подкрепя и си партнира с всички организации – държавни и неправителствени, които имат идеи за подобряване състоянието на биоразнообразието и съоръженията в парка.