Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ популяризира природните условия, историческото наследство, туристическите маршрути и забележителности в Парка. Информира за рисковете, действията при пожари, а също и съвети за безопасна разходка в гората. Предоставят се данни за образователни и научни цели. Предлагат се мултимедийни презентации и филми, както и възможности за различни инициативи в Центровете на дирекцията като изложби, семинари и конференции.

Летният център разполага с интерактивни табла. Дейността на Дирекцията се представя чрез рекламни материали, брошури, листовки и сувенири.

За посетителите са подготвени книги по теми, свързани с Парка, както и каталози, описващи флората и фауната. Организират се екоинициативи и разнообразни по мащаб и теми събития.