Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ организира Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата се обявява ежегодно от 1995 година и стимулира детското творчество. От 2008 г. в него участват деца от цялата страна. С помощта на художествени средства учениците от първи до осми клас изразяват своето отношение към красотата и ценността на природата в няколко направления: изобразително изкуство, литература, приложно творчество и мултимедийни  презентации.  Могат да участват с рисунка, пано, колаж, а също и разказ и стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали. Избажбата с наградените творби остава в залите на Административно-информационния център за да радва и посетителите. Конкурсът традиционно се обявява през месец април, а награждаването е през май. Компетентно жури оценява творбите.