Маршрут „Адреналин“

Маркировка – оранжева
Продължителност на прехода – 2 часа

Предлага екстремен пешеходен туризъм по скалистите източни склонове на Шуменското плато. Тръгва се от туристически комплекс „Бохеми” в кв. „Дивдядово”. Стръмна горска пътека ни води  до скален венец. Ако сте любител на скално катерене наблизо се намират  няколко катерачни маршрута с различна степен на трудност. Маршрута преминава в близост до входа на пещера „Дивдядовски зандан” и продължава на запад до подножието на друг скален венец, където могат да се видят плитки сухи пещери, служили за монашески убежища. Очаква ви изненада – запомнящо преминаване през скален феномен „Охлюва”. През пролетта могат да се набюдават екзотичните орхидеи. Крайната точка на маршрута е Информационния център на ПП “Шуменско плато”.

 

Маршрут „Урок по Горската пътека“

Маркировка – оранжева
Продължителност на прехода – 1 час
Начало от м. „Кьошкове“ – тур. заслон „Бигора“ – пещера „Русалка“- пещера „Бисерна“- чешма „Боровец“. От м. „Кьошкове” се тръгва по асфалтова пътека през вековна букова гора. По дърветата има табели, които указват техния вид. Чешмички ще ви напомнят да си налеете вода . Пресича се малко поточе и се преминава покрай скалния феномен „Дяволското проходче”, което си струва да се види отблизо и да се чуе шепота на легендите за него. Когато стигнете до пещера „Русалка” ще видите от къде извира река Поройна. Продължава се към входа на най голямата пещера в парка „Бисерна“. Следвайки оранжевата маркировка ще стигнем и крайната точка на маршрута – чешма Боровец.

Маршрут „С раница до хижа „Букаците“

Маркировка – синя
Продължителност на прехода: около 3 часа
Начало от м. „Кьошкове“ – „Шуменска крепост“ – тур. заслон „Алеко“ – тур. заслон „Автостроител“ (или през м. „Алваджи“) – чешма „Голяма халваджия“ – хижа „Букаците“.

Маршрутът започва от м. „Кьошкове”.Минава се покрай чешма “Боровец”. След продължително изкачване се стига до района на историко- археологическия резерват „Шуменска крепост”. Оттук маршрутът преминава покрай т.з. “Алеко” и продължава в югозападна посока през едра букова  гора. В близост могат да се наблюдават множество повърхностни карстови форми – въртопи и понори . Достигат се туристически заслони „Автостроител”, в близост до които е чешмата „Голяма халваджия”. Маршрутът продължава в южна посока и преминава покрай чешма„Малка халваджия”. Продължавайки по горски път се достига до живописна поляна- м. „Осмарски колонии”. Тук се намира туристическа хижа „Букаците”, в която има възможност за нощувки и посещение на Осмарски скални манастири.

Маршрут „Пътешествие към миналото“

Маркировка – светло зелена
Продължителност на маршрута – 2 часа
Начало от Информационен център на ПП „Шуменско плато“ – тур. заслон „Теменуга“ – Паметник на курсистите – м. „Ченгел гьол“ – скален манастир над с. Хан Крум.

От Информационния център на ПП „Шуменско плато се достига до  т. з. “Теменуга” –  приятно място за кратка почивка  с пейки, маси, чешма. Продължава се по горски път в южна посока през габърова гора, пресича се асфалтов път в близост до историческата забележителност „Паметник на курсистите“. По горски път се стига до м. „Ченгел гьол” – обширна поляна, която се пресича в посока юг. Маршрутът продължава през смесена широколистна гора и  минава покрай интересни скални образования наречени „пчелни килийки”. Тук по южния склон на платото се наблюдава голямо разнообразие от тревни видове. Пътеката отвежда до  каменна стълба, изсечена в скалата. По нея се достига до обособен в скалния венец манастир, откъдето се открива красива панорамна гледка.

Маршрут „Оттука започва България“

Маркировка – зелена
Продължителност на прехода- около 4 часа
Начало от м. „Кьошкове“ – тур. заслон „Бигора“ – пещера „Русалка“ – „Шуменска крепост“ – тур. заслон „Детелина“ – Паметник на курсистите – тур. заслон „Теменуга“ – Паметник „Създатели на българската държава“.

Маршрутът започваот м. „Кьошкове”. Започва с изкачване по асфалтова алея през гора от смесени широколистни видове, преминаваща във вековна букова гора. Преминава се покрай заслон „Бигора” и кът за отдих с чешми, пейки  и маси. Пресича се малко поточе по изграденото декоративно мостче и се преминава покрай скалния феномен „Дяволското проходче”. Достига се малката водна пещера „Русалка”. Тук има чешма и кът за отдих. По горски път се достига до платовидната част на парка и в близост до историко- археологическия резерват „Шуменска крепост”. Южно от крепостта, в близост до вила “Пазачница” се навлиза в букова гора, пресича се асфалтов път и по горски път се достига до т.з. „Детелина”, където има възможности за краткотраен отдих и спорт. Продължава се в источна посока. Преминавайки покрай историческата забележителност „Паметник на курсистите“ се достига до заслон „Теменуга”. Оттук по горски път се достига до Паметник „Създатели на българската държава” .

Маршрут „Релакс“

Маркировка – жълта
Продължителност на прехода  – 2 часа
Начало от м. „Кьошкове“ – „Кокилиев път“ – м. „Висока поляна“ – лагер „Ивански“ – с. Лозево.

 

 

 

 

Маршрут „Вълшебството на гората“

Маркировка – червена
Продължителност на прехода – 4 часа
Начало от тур. заслон „Алеко“- тур. заслон „Успех“ – източна граница на резерват „Букака“ – Сухото кладенче – Кочовски бункер – каптаж – м. „Търнов табия“ – западна граница резерват „Букака“ – пещера „Русалка“.