МАРШРУТИ ЗА СКАЛНО КАТЕРЕНЕ

На територията на ПП „Шуменско плато“ има обособени два катерачни обекти за практикуване на скално катерене: при „Дяволското проходче“ в местността „Кьошкове“ и на скалния венец над квартал „Дивдядово“.

От по-голямо значение е катерачен обект „Дивдядово“. Той се намира в близост до шуменския квартал „Дивдядово“. Представлява отделена от основното плато скала. Височината й достига 30-35 м. По средата на височина около 25 м минава малка и опасна при мокри скали пътечка. Изложението е южно и защитено от вятър, което прави обекта предпочитано място за катерене през есенните, слънчевите зимни и пролетните дни. Скалите не са ронливи, а падащите камъни не са често срещано явление. По настоящем тук има създадени 24 катерачни маршрути с различна степен на трудност.

Схеми на катерачен обект „Дивдядово“!

 До катерачен обект „Дивдядово“ може да се стигне по 2 пътя.

Единият тръгва от гр. Шумен, изкачва Шуменското плато и минава покрай паметник „Създателите на българската държава“. По маркирана със зелен цвят екстремна туристическа пътека от югозападния край на паркинга при паметника се слиза до скалите.

Другият начин да стигнете е от кв. „Дивдядово“, покрай хотел „Бохеми“. Продължава се по не много стръмна пътека през гората, маркирана в зелен цвят. Времето, което трябва да вървите пеш е 10 мин.

Катерачният обект е разработен в периода 1988-1989 г. от алпийски клуб „Мадарски конник“, гр. Шумен. Създадени са 10 тура. През месец септември 2004 г. шуменски и варненски катерачи с подкрепата на Дирекцията на парка правят нови маршрути и осигуряват допълнително някои от старите. Така катерачният обект става чудесно място за всички начинаещи и напреднали катерачи, предлагащ разнообразно катерене, представено от гладки плочи, тавани, надвеси, винкели и т.н.

През 2012 г. Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ извършва прецизиране и ремонт на съществуващите маршрути за скално катерене. Премахнати са клинове от допълнително направени разклонения на маршрутите, като по този начин са предприети мерки за опазване на хазмофитна растителност по варовиковите скални склонове. Ремонтът на съществуващите 24 катерачни маршрути включва подмяна на клинове и други специализирани елементи. Поставени са 2 броя информационни табла и 24 броя насочващи табелки.

Дирекцията на природния парк напомня, че:

1. Не е позволено променянето на скалния релеф, както и настоящите турове.

2. Забранено е копаене на хватки и стъпки или поставянето на изкуствени такива.

3. Не е желателно да се използват за почистване на скалите твърди метални четки.

4. В катерачната етика е прието да се отстраняват от скалите опасни и нестабилни камъни, но не и безкомпромисно къртене на скална маса.

5. Желателно е носене на каски.

6. Не замърсявайте с отпадъци.

Пожелаваме Ви приятно катерене!