Тематичен маршрут „Скални манастири“

Маркировка – зелена
Дължина на трасето – 18,8 км.
Начало от Информационен център на ПП „Шуменско плато“ – тур. заслон „Теменуга“ – м. „Гроба на курсистите“ – м. „Ченгел гьол“ – „Хан-Крумски скален манастир“ – скален феномен „Момина скала“ – скална църква „Монастиря“ – тур. хижа „Букаците“ – „Костадинов манастир“ – м. „Търнов табия“ – резерват „Букака“ – тур. заслон „Алеко“ – „Шуменска крепост“ – м. „Хан-Крумови порти“ – пещера „Русалка“ – комплекс „Орбита“.

Тематичен маршрут „Дендрологична пътека“
Маркировка – лилава
Продължителност на прехода – 2 часа
Начало м. „Кьошковете“- тур. заслон „Бигора“ – мостче – скален феномен „Операта“ – „Дяволското проходче“ – пещера „Русалка“ – горски път в посока югоизток – придвижване по асфалтов път – м. „Хан-Крумови порти“.
Тематичен маршрут „Карст под защита – дар за поколенията“

Маркировка – жълта
Продължителност на прехода – 2 часа и 30 минути
Начало чешма „Боровец“ – покрай естествения вход на пещера „Бисерна“ – асфалтов път – букова гора – северна граница на резерват „Букака“ – тур. заслон „Успех“ – паркинг на комплекс „Шуменско плато“.

Тематичен маршрут „Флористична пътека“

Маркировка – розова
Продължителност на прехода – 2 часа и 30 минути
Начало при Информационния център на Паметник „Създатели на българската държава“ (хеликоптерна площадка)- покрай южна парапланерна площадка – асфалтов път – м. „Ченгел табия“ – м. „Гарваница“.