ПЕЩЕРА „БИСЕРНА“ РАБОТИ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ И СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ!

ПОСЕЩЕНИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ДОСТЪП!

Пещера „Бисерна“ („Зандана“) е най-дългата и най-красива пещера на Шуменското плато. Първите съобщения за нея са от 1928 г. от френския географ Жан-Дени Барбие дю Бокаж. Сериозното проучване започва през 1968 г. от шуменски и софийски спелеолози. В резултат на няколко експедиции са изследвани и картирани 2 200 м от пещерата. През 2003 г. пещерният клуб при туристическо дружество „Мадарски конник“ гр. Шумен продължава проучванията и открива нови галерии, при което дължината на пещерата “нараства” дo 2 716м. Пещера „Бисерна“ се намира в м. „Кьошкове“, на 1 км западно от гр. Шумен и на 404 м надморска височина. Тя е наклонена, възходяща, разклонена, двуетажна и водна, с постоянно изтичаща от нея вода. Входът й е на около 50 м по-ниско от билото на платото и е със североизточно изложение. Развита е в два етажа (Горна и Долна галерия). Долният етаж е подземна река, чиито среден дебит е 8 l/s. Галериите са разположени една над друга и са с постоянна вертикална връзка. Конфигурацията на пещера „Бисерна“ следва югозапад-североизточна посока на развитие.

Последователността на галериите е следната: Източна галерия, Малка галерия, Главна галерия, Водна галерия, Голяма зала, Красива зала, Сифона и Суха галерия. Пещерата е богата на различни по големина и цвят образувания: сталактити, сталагмити, сталактони, драперии, синтрови кори, тигрова украса и др. Някои от причудливи форми са наречени „Замъка“, „Пчелния кошер“, „Кактусите“, „Трона“, „Парахода“ и т.н.  Пещерата се обитава от 14 вида прилепи, които образуват многочислени колонии във вътрешността и. Понастоящем естественият (стария) вход на пещерата е затворен, с което се цели опазване чистотата на пещерната река, микроклимата, фауната и пещерните образувания.