ПАРК-ХОТЕЛ „КЬОШКОВЕ“

местността „КЬОШКОВЕ“

мобилен телeфон: 0899 989 621

www.kyoshkove.bg


КОМПЛЕКС „ОРБИТА“

местността „КЬОШКОВЕ“

телeфон: 0892 937 777

www.shumen-orbita.com


ВИЛА „ПАЗАЧНИЦА“

местността „ХИЖАТА“

телeфона централа: 0893 712 188

www.oji-shumen.com


ХОТЕЛ „СТАРИЯТ ГРАД“

местността „ХИЖАТА“

телeфон: 054/ 802 010

мобилен телeфон: 0887 584 277

www.stariagrad.com


ВИЛА „ОБЩИНАТА“местността „ХИЖАТА“

телeфон: 054/ 801 842


КОМПЛЕКС „ШУМЕНСКО ПЛАТО – СТЪКЛОТО“

местността „ХИЖАТА“

мобилен телeфон: 0885 550 226

www.house359.com


ХИЖА „БУКАЦИТЕ“

местността „ОСМАРСКИ КОЛОНИИ“

телeфон: 054/ 978 448

мобилен телeфон: 0894 722 763

e-mail: tdmadarski_konnik.bts@abv.bg

www.btsbg.orgwww.100nto.org