Първа национална конференция на горските педагози ще се проведе през тази седмица в Учебна база УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола. Във форума ще участват експерти от Североизточното държавно предприятие и ПП „Шуменско плато“. По време на събирането ще бъдат набелязани основните задачи пред горските педагози през следващите години, ще бъде обсъдено популяризирането на Горската педагогика в страната и създаването на общ сайт. Първата национална конференция по Горска педагогика се организира от Съюза на лесовъдите в България, като експертите на ПП „Шуменско плато“ и СИДП получиха поканите си за участие лично от проф. д-р Иван Палигоров, който е председател на Съюза.
По време на форума ще бъдат демонстрирани занимания с деца, които са разработени от горските педагози в хода на работата им. Новите уроци ще бъдат шест, като в два от тях изцяло авторски занимания ще презентират експерти от ПП „Шуменско плато“ и СИДП.
Около 10 000 деца в страната са участвали в занятия по Горска педагогика. Над 3 000 от тях са учили и са се забавлявали с експерти на СИДП И ПП „Шуменско плато“. През тази година са разработени четири нови урока свързани с опазване на горите от пожари и оцеляване в гората, реализирано е и съвместното занимание с РИМ-Шумен. Преди дни в Парка беше даден старт на нов урок, посветен на прилепите, който освен теоретични знания и забавни игри включва и среща с летящите бозайници в тяхното естествено местообитание – пещера „Бисерна“.