ДПП „Шуменско плато“ призовава за спазване на въведените противоепидемични мерки. При посещение в центровете на Парка – Административния център в лесопарк „Кошковете“ и в Летния център на шуменското плато достъпа е задължително с маски. Необходимо е посетителите да спазват дистанция от 1,5 м. Осигурени са дезинфектанти, помещенията се дезинфекцират и проветряват съгласно изискванията. Служителите разполагат с необходимите предпазни средства.