36 индивидуални и колективни награди бяха връчени в националния конкурс „Природата- моето вдъхновение“. Той се организира от Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ и има 24 годишна традиция. Тази година участваха общо 174 индивидуални и колективни творби, сред тях 110 рисунки, 35 приложни творби, 11 презентации и 8 литературни творби. Класирането беше направено в две възрастови групи: от І до ІV кл. и от V до ІХ кл. Наградените на първите три места получиха ваучери на различна стойност за покупка в книжарница „Пегас“, а поощрителнитенагради бяха рекламни и образователни материали за Природен парк „Шуменско плато“. Поздрев към участниците и гостите отправиха с танц деца от детска градина „Пчелица“ – партньор на Дирекцията. Ученици от Нови пазар изнесоха програма, посветена на опазването на природата. При писмените работи на първо място е Елена Георгиева, второкласничка от СУ „Йоан Екзарх Български“, за презентация бяха отличени Рая Тодорова, Радостина Михайлова, Виктория Жечева от 6 в клас на II ОУ „Д-р П. Берон“ – Шумен. Ученици на същото училище завоюваха още награди в категорията. При изобразителното изкуство в първа награди в своите възрастови групи получиха  Виктория Георгиева на 10 години от Арт школа Чифлигарови и Добромира Малчева, 6 кл. от Школа Арт Попово. Отличие за приложно творчество получи колективната творба на 3 б клас от СУ „Хан Исперих“ в Нови пазар, както и Сияна Димова от школата по дърворезба към ЦПРЛ-ОДК Шумен. С грамоти за масово участие в Националния конкурс „Природата – моето вдъхновение” са отличени СУ „Хан Исперих“ Нови пазар и НУ „Ил. Р. Блъсков” – Шумен, а за успешно представяне – Арт школа „Чифлигарови“  Шумен, Средно училище  „Св.Св Кирил и Методи“ в Смядово, ОУ „Д-р П. Берон“ гр.Шумен, Школа по изобразително изкуство „Арт Попово”. За принос в подготовката и представянето на участници в конкурса с грамоти бяха удостоени ЦПЛР-Общински детски комплекс в Шумен, както и преподавателите Милена Иванова от СУ „П.Волов“  Шумен и Добромира Стоянова, от II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Раднево.

НАГРАДЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПРИРОДАТА МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“


ЛИТЕРАТУРНО  ТВОРЧЕСТВО


І-ВА НАГРАДА: Елена Георгиева, 2б клас, СУ „Йоан Екзарх Български“

ІІ-РА НАГРАДА: Денис Георгиев Динев, 2 клас  II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Раднево

ІІІ-ТА НАГРАДА: Васил Пламенов Георгиев 2 клас II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Раднево

ПООЩРЕНИЕ: Пресияна Даскалова – 2 клас СУ „Йоан Екзарх Български“

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

 І-ВА НАГРАДА:  Рая Тодорова, Радостина Михайлова, Виктория Жечева, 6 в, II ОУ „Д-р П. Берон“ – Шумен

ІІ-РА НАГРАДА: Мира Ангелова и Александра Стойчева –  6б кл., II ОУ „Д-р П. Берон“ – Шумен

ІІІ-ТА НАГРАДА: Айлин Хюсеинова и Полина Иванова – 6б кл., II ОУ „Д-р П. Берон“ – Шумен

 ПООЩРЕНИЕ: Наргис, Селин, Сeчил, 7 кл. СУ „Г.С. Раковски, Каолиново

 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 ПЪРВА ГРУПА – от І до ІV клас

І-ВА НАГРАДА:  Виктория Георгиева, 10 г, Арт школа Чифлигарови

ІІ-РА НАГРАДА: Ния Пеева, 2 кл, Школа Арт Попово

ІІІ-ТА НАГРАДА: Елена Господинова, 4б, СУ „П.Волов“ Шумен

ПООЩРЕНИЕ: Димана Герчева, 10г, Арт школа Чифлигарови

ПООЩРЕНИЕ: Рени Енчева, 1 кл, НУ „Ил. Р.Блъсков“, Шумен

ВТОРА ГРУПА – от V до ІХ клас

І-ВА НАГРАДА:  Добромира Малчева, 6 кл, Школа Арт Попово

ІІ-РА НАГРАДА : Светлозара Аврамова, 11 г, Арт школа Чифлигарови

ІІІ-ТА НАГРАДА: Симге Фахриева, 7 кл, СУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Венец

ПООЩРЕНИЕ : Сияна-Калина Цветанова, 7кл., СУ“Св. Св. Кирил и Методи“, Добрич

ПООЩРЕНИЕ: Валерия Свиленова, СУ „П.Волов“ Шумен

ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО

 ПЪРВА ГРУПА – от І и до ІV клас

І-ВА НАГРАДА: 3б кл, СУ „Хан Исперих“, Нови Пазар

ІІ-РА НАГРАДА: Алтай Ахмед, 3а, СУ „Хан Исперих“, Нови Пазар

ІІІ-ТА НАГРАДА: Виктория Стефанова, 4 кл, школа Дърворезба, ЦПРЛ-ОДК Шумен

 ПООЩРЕНИЕ: Селин Хасанова, 4а, СУ „П.Волов“ Шумен ПООЩРЕНИЕ: Радослав Стоянов, 2а, СУ „Св. Св. Кирил и Методи“, Смядово

ВТОРА ГРУПА – от V до ІХ клас

І-ВА НАГРАДА:  Сияна Димова, 9 кл, школа Дърворезба, ЦПРЛ-ОДК Шумен

ІІ-РА НАГРАДА : Пламен Донков и Преслава Йорданова, 5 кл, СУ „Св. Св. Кирил и Методи“, Смядово

ІІІ-ТА НАГРАДА: Атанас Красимиров и Калоян Шиванян,  6 кл, Шесто ОУ „Еньо Марковски“

 ПООЩРЕНИЕ : Маргарита Михайлова, 6 кл, школа Дърворезба, ЦПРЛ-ОДК Шумен

ПООЩРЕНИЕ: Гергана Желязкова и Теодора Тодорова, 6 кл, СУ „Св. Св. Кирил и Методи“, Смядово