За пети път стартира Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“. Организатори са Експерименталната лаборатория по карстология в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН и Фондация Център по карстология „Владимир Попов“.  Настоящото издание е включено в програмата на Международната година на пещерите и карста , обявена от Международния съюз по спелеология под мотото „Изследвай, разбери и съхрани”. Шуменското плато е типично карстово, изобилства с карстови форми и е вдъхновител на множество местни творци.  Как да участвате в конкурса?

Той се провежда в 5 традиционни категории. Учениците до 12 години могат да представят индивидуално или екипно рисунка или творба с природни материали, мултимедийна презентация или видеоклип, а учениците над 12 години, освен изброените видове творби могат да участват с компютърна игра, уеб сайт, есе, картичка или комикс. В категорията за учители темите са: „Моят необикновен урок“ и „Нашият ученически проект“. Студентите се включват с научно есе, мултимедийна презентация, видеоклип, компютърна игра, уеб сайт, рисунка, картина живопис, карикатура, комикс, гротеска или арт-инсталация. За природолюбители  участието е без възрастови ограничения, могат да участват с фотокомпозиция (от 3 до 5 снимки), филм, картина , карикатура или комикс. Форматът, материалите и техниката  на художествените творби са по избор на участниците. Задължително се предоставят данните на автора – име, възраст, място на обучение/преподаване, адрес, е-мейл и телефон за връзка, заглавие на творбата, име и местоположение на представените в творбата обекти и местности, кратко описание на реализираната в творбата идея. Информацията да бъде представена на български, руски или английски език. Ще бъдат оценявани само оригинални авторски творби, не участвали в други конкурси. Творбите няма да бъдат връщани. Крайният срок за участие е 29 април 2022 г. E-mail адрес: karstcomp@abv.bg. Пощенски адрес: 1113 София, НИГГГ-БАН, Ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 3, Конкурс за карста. Допуснатите за участие в конкурса творби се оценяват от международно жури. До 5 юни 2022 г. международното жури ще оцени получените творби във всяка категория. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и предметни награди, а носителят на Голямата награда – покана за участие в специализирана екскурзия в уникални карстови райони на България.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 12 юни 2022 г. на сайта http://prokarstterra.bas.bg/competition, както и на сайта на IYCK http://iyck2021.org/index.php/events.Официалното обявяване и награждаване на победителите ще бъде през септември 2022 г. на тържествена церемония в Българската академия на науките в София. Програмата включва и официално откриване на изложба с най-добрите конкурсни творби, селектирани от международното жури.Отличените конкурсни творби ще бъдат публикувани на сайтовете на научната мрежа ProKARSTerra (http://prokarstterra.bas.bg) и на Международната година на пещерите и карста (http://iyck2021.org/index.php/events), както и в различни специализирани издания. Отличените творби от петото издание на конкурса ще бъдат включени в традиционната пътуваща изложба „Карст под защита – дар за поколенията”.