Урокът с „Книжка за гората“ гостува в Нови пазар. Със съдействието на Държавното горско стопанство Нови пазар и Североизточното държавно предприятие се проведоха занимания с деца от ДГ „Китка“ и ДГ „Калина Малина“. Близо 40 малчугани се запознаха с горските обитатели, с полезните и вредните дейности в горите, научиха повече за професията на лесовъда и за залесяването. Горските педагози от ПП „Шуменско плато“ помогнаха на всяко дете от двете детски градини да направи апликация на своята гора в специалното учебно помагало, създадено за този тип занимания.
Гостуването на горските педагози в Нови пазар ще продължи и утре.