Еко урок за Природния парк „Шуменско плато“ проведоха ученици от клуб „Екологично образование и здравословен начин на живот“. Съвместно с експерти от Дирекцията на парка възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“ направиха теренни наблюдения на защитени зони и територии, което е част от темите, по които се работи в клуба.

Чрез опознавателен поход по тематичния маршрут „Урок по горската пътека“ участниците бяха запознати с основните дървесни видове в парка. Групата от деветокласници и десетокласници  научи повече за туристическите марировки и основни маршрути.

Част от урока беше посветен на прилепите и техния начин на живот. Посетена беше пещера „Бисерна“, която е  местообитание на защитените видове.

Клуб „Екологично образование и здравословен начин на живот“ реализира разнообразни занимания на еко тематика като със съдействието на експертите от парка бяха подготвени презентации за участие в национални форуми.