Акция по залесяване направиха в съботния ден четвъртокласниците от клуб „Зеленит патрули“ към СУ „Панайот Волов“ в Шумен. Заедно с родители, преподаватели и експерти от ДПП „Шуменско плато“ децата подариха на града дръвчета от видовете червен бук и явор. Фиданките са отгледани от семена, които учениците посяха през 2019 г. по време на урок за гората и лесовъдската професия проведен от горските педагози на Парка и Североизточното държавно предприятие. Тогава децата научиха как да се грижат за дръвчетата и какво е нужно за да се развиват правилно,  а с помощта на преподавателите Яна Десева и Деляна Борисова успяха да отгледат 11 фиданки. Днес грижовните природозащтиници залесиха част от зелената алея на улица „Владайско въстание“, където наскоро бяха премахнати болни иглолистни насаждения. Около младите фиданки бяха направени и предпазни огради от летви и мрежа. Децата обещаха да се грижат за дръвчетата докато укрепнат. Акцията е съгласувана с експертите на Община Шумен.