Продължава работата по поддържане на маршрутите в ПП „Шуменско плато“. Служители на Дирекцията възстановиха тематичния маршрут „Флористична пътека“. Поставени са нови табели, указващи растителните видове, които могат да се наблюдават по пътеката, изцяло е възстановена маркировката. Маршрутът започва зад информационния център на Паметник „Създатели на Българската държава“, преминава през местността „Ченгелтабия“ и завършва в местността „Гарванлъка“ . Има обща продължителност 2 часа и 30 минути.

Подновени са също табелите на три парапланерни площадки, като са указани източния, югоизточния и южния старт.

Край заслон „Старият град“ е обезопасена детска пързалка. Съоръжението беше счупено и създаваше опасност при игра.

В добро състояние е парковото оборуване на заслоните „Автостроител 1“ и „Автостроител  2“. Служителите на Парка премахнаха избуялата растителност и разчистиха пътека към двете места за отдих. Около чешмите Голяма и Малка Халваджийка също е почистено от прорастнали треви.

Работата по подновяване и поддържане на парковата инфаструктура ще продължи. Предстои възстановяване на табели и маркировка по тематичните маршрути „Дендрологична пътека“ и „Карст под защита – дар за поколенията“.

С наличните ресурси от персонал и средства ДПП „Шуменско плато“ поддържа 13 заслона, 50 къта за отдих и километри туристически маршрути.