Пещера „Бисерна“ няма да отвори за посетители през септември. Причината е практическата невъзможност да се спазят въведените противоепидемични мерки в извънредната епидемична обстановка.

Условията в пещерата, както и ниската температура и високата влажност, не поволяват ползването на маски от посетителите и водачите, както и спазването на отстояние от 1,5 метра. Дезинфекцията в пещерата също е невъзможна.

Пещера „Бисерна“ отваря за туристи два пъти годишно според утвърден режим, съобразен с биологичния цикъл на прилепите, които я обитават и които са защитен вид според Закона за биологичното разнообразие. Есенните месеци са позволени за посещения, но заради удължаването на епидемичната обстановка, през септември 2020г. пещерата ще остане затворена.