Над 30 автомобилни гуми разчистиха служители на ДПП „Шуменско плато“ и Община Шумен. Гумите са видимо изезли от употреба и са изхвърлени из цялата защитена територия. Отпадъците са открити при обход на Парка, като са проверени районите около панорамният път към платото и общинските пътища към Новосел и Лозево. Най-много изхвърлени непотребни автомобилни гуми са открити в района на Телевизионната кула. Потърсено е съдействие от Община Шумен за да бъде осигурено обзвреждането на отпадъците по законоустановен начин.

Изхвълянето на автомобилни гуми в природата е забранено. Призоваваме гражданите да спазват забраните и режимите, определени от Закона за отпадъците и Закона за защитените територии.