СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

На 5.02.2019 г. се навършват 39 години от обявяването на Природен парк „Шуменско плато” за защитена територия.
Водеща задача на хората, работили и работещи в парковата дирекция през изминалите години винаги е била постигането на балансирано управление на защитената територия изразяващо се в умелото съчетаване на опазването на неповторимото му биоразнообразие с възможностите за пълноценно ползване на природните ресурси.
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато” изказва благодарности на всички свои съмишленици и партньори, подкрепили усилията ѝ за опазване красотата и първичността на природата в района на Дунавската равнина, защото вярваме, че Природата е наш общ дом- за хората, растенията, горите и животните!
На 5 февруари 1980 г. с постановление на Комитета за опазване на природната среда 3 930 хектара от Шуменското плато са обявени за Народен парк с цел да бъдат съхранени ценни растения, животни, характерния платовиден ландшафт и местата подходящи за отдих и туризъм. През 2003 г. паркът е прекатегоризиран в „природен”.