Служители на ДПП „Шуменско плато“ и ДГС Шумен разчистиха нападали дървета, които пречат на преминаването в Парка. Вече са проходими пътят към Телевизионната кула и пътят от вилата на Община Шумен към пещера „Бисерна“. Отстранени са също три дървета в участъка от Стария град по пътя за Новосел.

Дърветата са от вида „бук“ и падането се дължи основно на силния вятър и снеговалежа преди дни. Друга причина е, че ггората е над 100-годишна.

Служители на ДПП „Шуенско плато“ и ДГС-Шумен ще продължаватт да разчистват начупени от вятъра клони по основните пътища в Парка, както и нападали дървета по туристическите маршрути.