Ремонтирана е „Класната стая на открито“ на шуменското плато. Съоръжението е изградено със средства на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ през 2009 година и до момента е правено частично освежаване.

Изцяло е подновена пътеката към класната стая, площадката за скачане, където децата могат да сравнят отскока си с този на някои горски животни. Пейките са освежени, подменени са някои табели, таблата са почистени. Нови са дървесните видове, които са част от интерактивната игра „Горски ксилофон“.

„Класната стая на открито” е част от комплекса „Горско училище“ и включва още „Горски лабиринт” и „Пътека на приказките”. Те са съсдадени създаден във връзка с една от основните дейности на Дирекцията на парка- провеждане на екообразователни програми и инициативи за деца и учащи. Посетителите по развлекателен начин научават повече за природата и нейните обитатели, както и за начините за опазването им. „Горското училище” се намира в естествена природна среда в  непосредствена близост до Летния информационен център на парка.