Възстановен е кът за отдих в района на бившия Профилакториум в ПП „Шуменско плато“. Ремонтът беше извършен от служители на Центъра за специална образователна подкрепа (Помощно училище „Васил Друмев”) съгласно Споразумение за покровителство с Дирекцията на Парка. С двуседмичния труд на Георги Иванов и негова колежка изцяло са подновени шест пейки и три маси, съоръженията са импрегнирани и боядисани. Кътът е обособен с ограда, районът е окосен. Мястото се намира сред букова гора и от Центъра предложиха да го нарекат „ Шестте бука“. Припомнямe, че Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ има споразумения за покровителство с различни фирми и организации, сред които Туристическото дружество „Мадарски конник“, Клуб по ориентиране „Мадарски конник“, Велоклуб „Илчов баир“, както и с шуменските скаути, които през този месец почистиха и обновиха погледното място в местността „Хан Крумови порти“.