Красотата на Шуменското плато ще бъде показана във фотоизложба на открито под наслов „Усещане за природа“. Близо 30 фотоса, подготвени от потребители на ЦСРИЛЗУ в заниманията по интереси, ще бъдат разположени в по алеите лесопарк „Кьошкове“ на 15 септември от 17.00 ч.

С тази изложба Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания, в партньорство с Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“, ще отбележи 16 години от създаването си.

Автори на фотосите са потребители на услугата, които за пореден път ще покажат, че липсата на зрение не е пречка да се изразяват творчески.

Откриването на изложбата ще започне с кратка музикална програма.

Фотосите ще могат да бъдат разгледани до 18. 09.2022г, след което ще бъдат подредени в албум. Албумът ще бъде предоставен на ДПП „Шуменско плато“, за да бъде достъпен за посетителите на парка.