Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява традиционния Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата е насочена към учениците и е в няколко направления – рисунки, приложни творби, презентации или литературно творчество –  есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от I  до VII клас, а в направлението за презентации могат да  участват ученици от I до ХII клас.

На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Срокът за предаване на творбите е 20 май април 2022 г. в дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ на адрес гр. Шумен, Лесопарк  „Кьошкове“, П.К.160.  Презентациите ще се приемат на електронните пощи на Дирекцията  shplato@hotmail.com  и dppshumenskoplato@iag.bg

Жури ще оцени детското творчество, а победителите ще бъдат обявени в края на месец май.

Националният конкурс се провежда от 1995 година и ежегодно в него участват над 300 творби. Наградите са осигурени от Дирекцията на ПП „Шуменско плато“, Североизточното държавно предприятие и дарители.