Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата се организира ежегодно от 1995 година за да се стимулира детското творчество, посветено на природата. Конкурсът по темата „Природата – моето вдъхнование“ е в няколко направления – за рисунка, за приложни творби, за презентации на екологична тематика и за есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати, а приложните творби трябва да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от I  до VII клас в направлениятата за рисунка, за литературна или приложна творба, а в направлението за презентации се въвежда нова възрастова категория и могат да участват ученици от I до ХII клас.

На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Срокът за предаване на творбите е 15 май  2021 г. в дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ на адрес гр. Шумен, Лесопарк  „Кьошкове“, П.К.160.  Презентациите ще се приемат на електронните пощи на Дирекцията  shplato@hotmail.com  и dppshumenskoplato@iag.bg.

Жури ще оцени детското творчество, а победителите ще бъдат обявени в края на месец май.

През миналата година рекорден брой презентации -118, участваха в 25-то издание на конкурса. Учениците представиха 322 рисунки, приложни творби, презентации и текстове по темата. Част от рисунките бяха дарени на Комплекса за социални услуги на деца и семейства в Шумен като творбите са подредени в постоянна изложба.