Какво представлява гората? От какво поникват дърветата? Как разбираме кое дърво на колко години е? Каквопредставляват защитените територии и зоните от мрежата Натура 2000? Какво правят лесовъдите, за да съхранят растенията и животните в Североизтока? На тези и много други въпроси трябваше да отговорят 160 деца от четвърта и трета група на детските градини „Изворче“, „Брезичка“, „Слънце“ и „Смехорани“. Ирина Павлова от ДПП „Шуменско плато“ и Татяна Димитрова от СИДП проведоха няколко урока, като всяко едно дете получи книжка с апликации и картинки. По време на заниманията малчуганите апликираха своя гора и научиха кое животно с какво се храни. Децата си припомниха полезните и вредните дейности в горите, запознаха се с видовете растения и животни, които се срещат в ПП „Шуменско плато“ и научиха кои са зоните по Натура 2000 и защо са създадени те.

Уроците  на горските педагози са част от природозащитен проект на СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB.

  

На 21 май всички страни на стария континент отбелязват Европейския ден на мрежата Натура 2000, който съвпада и с 29 годишнина от създаването на програма LIFE на ЕС. Денят на Натура 2000 се отбелязва съгласно специална Декларация подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г., Директива за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците (одобрена по-рано през 1979 г.), създава основа за изграждане на мрежата. Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на Съюза.