Как се създава нова гора научиха четвъртокласници от СУ „Сава Доброплодни“. Децата от клубове „Природни науки“ 1 и 2 се запознаха с етапите в работата на лесовъдите за отглеждане на нови гори, научиха повече за санитарната сеч и подновяването на горските насаждения. Експертите от Природен парк „Шуменско плато“ провериха как децата са усвоили знанията чрез игра за подреждане на пъзел. Урокът завърши със посяване на семена от видовете явор и червен дъб като всяко дете ще отгледа своя фиданка у дома.