Служители от Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ и от Регионалната дирекция по горите – Шумен ще се включат в националната кампания „Да изчистим България заедно” на 17 септември. От 9.30 ч. ще започне почистването на райони от шуменското плато, които са замърсени с отпадъци.

Гражданите, които желаят да се включат в акцията, могат да получат чували и ръкавици от Летния информационен център на Дирекцията, който се намира на паркинга до паметник „Създатели на българската държава“. Там са разположени и контейнери за разделно събиране на отпадъци и за битови отпадъци.

Световният ден на почистването на планетата, в който и България се влючва обединява институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци около каузата за по-чиста околна среда. Тази година кампанията е под надслов „Подай ръка на природата“.