Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“. Поставя се фокус върху естествените процеси, новите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  – не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета  е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.

Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Отбелязва се за първи път в САЩ през 1970 г. с цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда. Можете да бъдете част от отбелязването на Деня на Земята и да помогнете срещу измененията на климата по целия свят.

 Заедно имаме силата да възстановим Земята!

Как всеки може да се включи?

За отбелязване Деня на Замята, тази година са организирани 4 кампании:

 •  Да залесим дърво!
 • Да намалим своя хранителен отпечатък! Хранителният отпечатък измерва въздействията върху околната среда, свързани с отглеждането, производството, транспортирането и съхранението на храна – от консумираните природни ресурси, през замърсяването, до отделените парникови газове. Научете как да намалите своя отпечатък и да помогнете на другите да го направят.Нека да възприемем най- добрите нови техники и практики за подпомагане на фермерите, обновяване на земята им и улавяне на въглерода чрез регенеративно земеделие и устойчиви хранителни практики
 • Голямото глобално почистване! Проблемът ни със замърсяването излиза извън контрол, откритите сметища отделят опасни парникови газове, отпадъци и замърсители, които навлизат в океаните и сладководните басейни. Микро пластмасата навлиза в храната ни и във въздуха, който дишаме. Смята се, че хората консумират пластмаса, равняваща се на размера на кредитна карта всяка седмица.
 • Климатична грамотност! Преди петдесет години първият Ден на Земята дава началото на екологична революция. В момента разпалваме образователна революция, за да спасим планетата. Учениците по целия свят смогат да бъдат информирани и ангажирани с околната среда. Климатичната и екологична грамотност ще създадат работни места, ще изградят зелен потребителски пазар и ще позволят на гражданите да се ангажират с възстановяването на Земята.

Какво може да направи всеки от нас:

 • Подкрепете голямото глобално почистване, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито. Организирайте почистване на местно ниво.
 • Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.
 • Спрете обезлесяването, като подкрепите компании, които играят активна роля срещу него.
 • Замърсяването с пластмаса е един от най-важните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес. Изчислете вашето лично потребление на пластмаса, след което намалете използването на пластмасите за еднократна употреба!
 • Ограничете ползването на пластмасови торбички за еднократна употреба като ги замените с чанти за пазаруване за многократна употреба.
 • В борбата срещу замърсяването с пластмаса, спазвайте трите принципа: намаляване употребата на пластмаса, повторна употреба и рециклиране.
 • Компостирайте хранителните остатъци!
 • Купувайте храна от местни производители .
 • Направете си собствена градина.
 • Използвайте бутилка за вода за многократна употреба.
 •  Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте.
 • Винаги четете етикетите! Използвайте екологични, нетоксични почистващи продукти, за да избегнете попадането на токсични химикали в канализацията!
 • Пестете електричеството и винаги изключвайте осветлението, когато излизате.
 • Пестете водата, когато се миете и къпете и при домакинските дейности.