Уроци с деца от детски градини и училища провеждат експертите от Североизточното държавно предприятие, Държавното горско стопанство Шумен и Природен парк „Шуменско плато“. Горските педагози гостуваха на ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна, ДГ „Снежанка“ във Велики Преслав, в шуменските детски градини „Братя Грим“, „Космонавт“, „Светулка“ и „Златна рибка“, а също и при първокласници от ОУ „Димитър Благоев“. През последните две седмици близо 1000 деца преминаха през обучението със специално издадената „Книжка за гората“, която е създадена от горския педагог Александра Карева и чрез която малчуганите научават повече за горската професия, за животните, както и за полезните и вредни дейности в горите. На децата е представен по забавен начин проектът на СИДП – „Горите на североизтока“, по който ще бъдат подменени 2000 дка инвизивни видове и полезащитни пояси в лошо състояние.

Занимания по интереси бяха проведени и в административния център на ДПП „Шуменско плато“. В тях участваха третокласниците и четвъртокласниците от СУ „Панайот Волов“ в Шумен, както и ученици от шести клас на II ОУ „Д-р Петър Берон“ Шумен.

През летните месеци горските педагози ще провеждат летни занимания за групи деца. Те ще се организират по предварителна заявка.