На 28 май отбелязваме Деня на парковете в България. Той е определен през 1999 г. от Министерството на околната среда и водите. Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят области със специфична биологична, естетична и културна стойност. Защитените територии в България заемат 4,95% от площта й. Средно за света този процент е около 5,19%. В България има 3 национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан и 11 природни парка – Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато.

Първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров е „Витоша“. Най-новият Природен парк у нас е  „Беласица“. Природният парк, който обхваща най-голяма територия е „Странджа“. Създаването на Природен парк „Шуменско плато“ е обявено на 5 февруари 1980 г. с цел да се запазят природните местообитания, флората и фауната в региона, както и уникалния платовиден ландшафт.