Урок за прилепите в ПП „Шуменско плато“ се проведе с възпитаници на СУ „Трайко Симеонов“. Единадесетокласниците изучват специалност „Спортно-туристичски дейности“ и занимания са предвидени в споразумение за сътрудничество между училището и Дирекцията на парка.

След като се запознаха на теория с основните видове прилепи и техния жизнен цикъл, учениците посетиха пещера „Бисерна“ за да видят летящите бозайници в тяхното местообитание. По време на пешеходния маршрут към пещерата горските педагози провериха и знанията за основните туристически маршрути, видовете маркировки и паркова инфраструктура, които възпитаниците на училището получиха по време на лятната си практика в Парка.