Места за краткотраен отдих (пикник-зони) в ПП "Шуменско плато"


   На многобройните посетители на ПП "Шуменско плато" Дирекцията на парка предлага обособени места за краткотраен отдих или пикник, включващи заслони, пейки, маси, огнища, беседки, чешми. За местонахождението им може да се ориентирате по указателни табелки.


   Туристически заслон "Теменуга". До него може да се достигне пеш или с автомобил. Намира се в южна посока от Паметник „Създатели на българската държава”. В гората около заслона има пейки, маси, огнища и чешма. Поляните наоколо са подходящи за спортни игри.


   Туристически заслон "Детелина". Намира се в близост до Паметника на курсистите. До него се достига по горски път, пеш или с автомобил след отбивка от панорамния асфалтов път. В заслона и около него са разположени пейки, маси и огнища. Има чешма. В м. „Дългите поляни” в близост до заслон „Детелина” има беседка и кътове с пейки, маси и огнища.


   Туристически заслон "Диана". Намира се западно от гр. Шумен в близост до асфалтов път Шумен - с. Новосел. Широките открити пространства около него предлагат възможности за практикуване на различни видове спорт.


   Туристически заслони "Автостроител". Намират се в м. "Осмарски колонии" до чешми "Малка и голяма халваджия".


   Туристически заслони "Шуменска крепост" и "Алеко". Намират се в м. "Хижата", в близост до Шуменската крепост. При тях има изградени детски площадки.


   Туристически заслон "Бигора". Намира се в м. "Кьошкове", по трасето на тематичен маршрут "Дендрологична пътека".


   Кът за отдих при пещера "Русалка" ("Сулумара"). Намира се при входа на пещерата, има чешма.


   Кът за отдих южно от Паметник "Създатели на бълг. държава". Има изградени беседка, огнища, пейки и маси и кът за деца.


   Погледно място "Хан Крумови порти". Намира се западно от историко-археологически резерват "Шуменска крепост". Около него има туристическа инфраструктура за краткотраен отдих: пейки, маси, огнища. Откритите пространства са подходящи за спорт.


   Погледно място "Дивдядовски скални венци". Намира се на източните склонове на Шуменското плато. Предоставя възможност за запознаване със скални феномени и скални манастири. До там може да се достигне пеш по екстремен маршрут, започващ от комплекс "Бохеми" в кв. Дивдядово, или по горски път в близост до информационен център на Паметник "Създатели на бълг. държава".