Експерти от Природен парк „Шуменско плато“ провеждат занятия със студенти от Шуменския университет. Първокурсниците бяха запознати с режимите в защитената територия, биологичното разнообразие и възможностите за туризъм. Занятията се проведоха в Летния информационен център на шуменското плато, като студентите научиха повече за образователните игри и интерактивните методи, чрез които се представя информация за забележителностите и биоразнообразието в Природния парк. Предоставени бяха данни за разтителното и природно богатство на територията. Бъдещите учители преминаха и през „Горското училище“, където са представени горските обитатели и правилата за поведение в Парка. Занятията […]

Архив новини