Тематичен маршрут "Скални манастири"

Маркировка – зелена
Дължина на трасето - 18 800 метра
Начало от Информационен център на ПП "Шуменско плато" – тур. заслон "Теменуга" – м. "Гроба на курсистите" – м. "Ченгел гьол" – "Хан-Крумски скален манастир" – скален феномен "Момина скала" – скална църква "Монастиря" – тур. хижа "Букаците" – "Костадинов манастир" – м. "Търнов табия" – резерват "Букака" – тур. заслон "Алеко" – "Шуменска крепост" – м. "Хан-Крумови порти" – пещера "Русалка" – комплекс "Орбита".
Тематичен маршрут "Дендрологична пътека"

Маркировка - лилава
Времетраене - 2 часа
Начало м. "Кьошковете"- тур. заслон "Бигора" - мостче - скален феномен "Операта" - "Дяволското проходче" - пещера "Русалка" - горски път в посока югоизток - предвижване по асфалтов път - м. "Хан-Крумови порти".
Дендрологична пътека
Тематичен маршрут "Карст под защита – дар за поколенията"

Маркировка - жълта
Времетраене – 2 часа и 30 минути
Начало чешма "Боровец" - покрай естествения вход на пещера "Бисерна" - асфалтов път - букова гора - северна граница на резерват "Букака" - тур. заслон "Успех" - паркинг на комплекс "Шуменско плато".
Карст под защита – дар за поколенията
Тематичен маршрут "Флористична пътека"

Маркировка – розова
Времетраене - 2 часа и 30 минути
Начало при Информационния център на Паметник "Създатели на бълг. държава" (хеликоптерна площадка)- покрай южна парапланерна площадка - асфалтов път - м. "Ченгел табия" - м. "Гарваница".
Флористична пътека