Маршрут "Адреналин"

Маркировка - резеда
Времетраене - 2 часа
Начало от комплекс "Бохеми" – Дивдядовски скални венци - скална форма "Охлюва" - погледна площадка – информационен център на ДПП "Шуменско плато".
Маршрут "Урок по Горската пътека"

Маркировка - резеда
Времетраене - 1 час
Начало от: м. "Кьошкове" – тур. заслон "Бигора" – пещера "Русалка"- пещера "Бисерна"- чешма "Боровец".
Маршрут "С раница до хижа "Букаците"

Маркировка – синя
Времетраене - 3 часа
Начало от м. "Кьошкове" – "Шуменска крепост" – тур. заслон "Алеко" – тур. заслон "Автостроител" (или през м. "Алваджи") - чешма "Голяма халваджия" – хижа "Букаците".
Маршрут "Пътешествие към миналото"

Маркировка - светло зелена
Времетраене - 2 часа
Начало от: Информационен център на ПП "Шуменско плато" - тур. заслон "Теменуга" – Паметник на курсистите – м. "Ченгел гьол" – скален манастир над с. Хан Крум.
Маршрут "Оттука започва България"

Маркировка - зелена
Времетраене- 4 часа
Начало от м. "Кьошкове" – тур. заслон "Бигора" – пещера "Русалка" – "Шуменска крепост" – тур. заслон "Детелина" – Паметник на курсистите – тур. заслон "Теменуга" – Паметник "Създатели на българската държава".
Маршрут "Релакс"

Маркировка - жълта
Времетраене - 2 часа
Начало от м. "Кьошкове" - "Кокилиев път" - м. "Висока поляна" - лагер "Ивански" - с. Лозево.
Маршрут "Вълшебството на гората"

Маркировка - червена
Времетраене - 4 часа
Начало от тур. заслон "Алеко"- тур. заслон "Успех" - източна граница на резерват "Букака" - Сухото кладенче - Кочовски бункер - каптаж - м. "Търнов табия" - западна граница резерват "Букака" - пещера "Русалка".