„Горското училище“ се намира на шуменското плато, непосредствено до Летния информационен център. Изградено е от Дирекцията на ПП „Шуменско плато” във връзка с една от основните дейности на Дирекцията – провеждане на екообразователни програми и инициативи за деца и учащи. „Горското училище” на парка е интерактивен комплекс, в който посетителите по развлекателен начин научават повече за природата и нейните обитатели, за необходимостта от опазването им. Включва: „Горски лабиринт”, „Класна стая на открито” и „Пътека на приказките”. „Горският лабиринт” е кратък маршрут, по който на характерните им местообитания могат да бъдат открити изображения на горски животни. Разположени са табла с правила за поведение сред природата и развлекателни спортни  съоръжения, подходящи за най- малките. „Класната стая на открито” е оборудвана с черна дъска, пейки и интерактивни табла за провеждане на уроци и занимания  на открито. По „Пътеката на приказките“ на отделни табла е представена информация за горско животно и българска народна приказка, в която то е герой. В „Горското училище” освен разнообразни занимания се провеждат и празнични прояви свързани със Седмицата на гората, Деня на природните паркове, Еньовден и други инициативи.