Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ организира  пешеходен и велотуризъм. Летният информационен център на ПП „Шуменско плато“ разполага с велосипеди, които се дават под наем. На територията на ПП “Шуменско плато” има 11 обозначени туристически маршрути, места за настаняване, места за хранене, заслони, беседки, кътове с паркова мебел за краткотраен отдих – пейки, маси, огнища, атрактивни паметници на културата и религиозно-култови обекти. Пешеходните маршрути покриват значителна част от територията на Парка и по-важните забележителности в него – природни и исторически. Те съчетават активен отдих и познавателен туризъм. В Парка са изградени детски площадки със съоръжения сред които детски комплекс “Слънце”, екообразователна пътека за деца “Горски лабиринт” и „Горско училище“.