НЕ ИЗХВЪЛНЯЙТЕ ОТПАДЪЦИ В ПРИРОДАТА! ИЗПОЛЗВАЙТЕ  КОШЧЕТА И КОНТЕЙНЕРИ  ИЛИ ВЗЕМЕТЕ БОКЛУКА СЪС СЕБЕ СИ!

ЗАБРАНЕНО Е БРАНЕТО НА ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ !

ЗАБРАНЕНО Е ПРЕСЛЕДВАНЕТО И УБИВАНЕТО  НА ЖИВОТНИ, РАЗРУШАВАНЕТО НА УБЕЖИЩА И ГНЕЗДА!

НЕ РАЗРУШАВАЙТЕ СКАЛИТЕ, КАКТО И МРАВУНЯЦИТЕ. МРАВКИТЕ СА САНИТАРИ НА ГОРАТА. НЕ СЕ РАЗПИСВАЙТЕ ПО ДЪРВЕТА И СКАЛИ!

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН ОСВЕН ПРИ ИЗГРАДЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ОГНИЩА ! НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ В ГОРАТА НЕЗАГАСЕНИ ЦИГАРИ!

НЕ РАЗРУШАВАЙТЕ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА! НЕ ЧУПЕТЕ КЛОНИ И НЕ СЕЧЕТЕ ДЪРВЕТА!

ЛОВЪТ В ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“ Е ЗАБРАНЕН!