КНИГА „ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Изданието включва подробна информация за Природен парк „Шуменско плато“. Описани са флората, фауната, туристическите забележителности, проследено е историческото минало. Представени са резерват „Букака“, пещерите в Парка, маркираните туристически маршрути и места за настаняване. Посочени са най-интересните обекти в градовете Шумен и Велики Преслав, с които граничи Парка. Информацията е на български и английски език.

КАТАЛОГ „ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Луксозно издание с множество снимки и описание на забележителностите от живата и нежива природа в Природен парк “Шуменско плато“. Информацията е на български и английски език.

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Съдържа, турстическите маршрути, веломаршрутите, природните забележителности и местата за настаняване в Природен парк “Шуменско плато“. Картата може да бъде закупена от информационните центрове на Парка, както и от посетителския център на пещера „Бисерна“.

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Изданието включва 68 вида от 37 семейства и 64 рода, които се срещат в Природен парк „Шуменско плато“. Описани са видове, които биха представлявали интерес за по-голяма част от посетителите. Лечебните растения са онагледени със снимков материал. За улеснение са подредени по окраската на цветовете. Книгата е подходяща за образователни дейности.

СКАЛНИ МАНАСТИРИ ПО ШУМЕНСКОТО ПЛАТО

Скалните манастири по Шуменското плато са представени като обекти на познавателни туризъм. Изданието е съставено по изследванията на известни историци и археолози. Заедно с богат снимков материал са представени схеми на манастирите и туристическите маршрути, по които може да се стигне до тях.

СПРАВОЧНИК „ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

По атрактивен и достъпен начин справочникът показва най-интересното в Природен парк „Шуменско плато“. Съдържа информация за събития, дейности, природни и исторически забележителности и маршрути.

МУЛТИМЕДИЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ЛЕТЯЩАТА ФАУНА

Определителят е създаден по проект „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато“. Издаден е на DVD носител. Включени са представители от Клас Бозайници и по-специално прилепи и Клас Птици. Видовете обитават Природен парк “Шуменско плато“ като за всеки от тях е добавено мястото, което обитава и звука, който издава. Определителят е подходящ за образователни дейности.

БРОШУРИ И СУВЕНИРИ

За улеснение на посетителите Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ издава брошури и листовки. Те съдържат разнообразна информация – за дейността на Дирекцията и предлаганите слуги, за флората и фауната. В други издания туристите могат да се запознаят със съвети за безопасна разходка по Шуменското плато и с правилата за поведение в гората.

В информационните центрове на Природен парк „Шуменско плато“ и в посетителския център на пещера „Бисерна“ се предлагат сувенири, които представят най-характерните забележителности в Парка.