ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“– ХАРМОНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СЕЗОНИ

Природата е сътворила достойни за възхищение и наслада места и едно от тях е Шуменското плато. 3 896 ха от него от него са обявени  за защитена територия на 5 февруари 1980 г. за да се съхранят ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм. Паркът е чудесна зелена атракция за всички, които обичат здравословния начин на живот и съчетава впечатляващи природни творения и археологически обекти. Разходката в парка ни потапя в древната история на българите сред живата природа за вълнуващи преживявания през всички сезони. Единствено Природен парк „Шуменско плато“ се свързва с фразата „Оттука започва България“ и е част от националното ни богатство.  Той е феноменален, защото ни препраща 1300 години назад, към времето и към духа на предците.

Елате, за да се уверите!

Сигурни сме че отново ще се върнете. За да преоткривате ПП „Шуменско плато“ всеки път и той да стане нашата споделена любов и отговорност!