За 25-ти път Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата е емблематична за Парка и се се организира ежегодно от 1995 година  за да се стимулира детското творчество, посветено на природата.

Конкурсът е в няколко направления – за рисунка, за творби от природни материали, за презентации на екологична тематика и за есе или стихотворение. Участниците трябва да са на възраст от I  до VII клас. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали.

На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка.

Срокът за предаване на творбите е 24 април 2020 г. в дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ на адрес гр. Шумен, Лесопарк  „Кьошкове“, П.К.160.

Жури ще оцени детското творчество, а победителите ще бъдат обявени през месец май. През миналата година в конкурса участваха над 220 индивидуални и колективни творби, като най-масово децата участваха с рисунки и приложни творби.