ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
24.01.2023г.

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в ДПП „Шуменско плато“. Документи за изтегляне:

Окончателен протокол 

Списък на недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите кандидати

Обявление

Заявление

Декларация

ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в ДПП „Шуменско плато“. Документи за изтегляне:

Протокол №2

Протокол №1

Обявление

Заявление

Декларация

ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в ДПП „Шуменско плато“. Документи за изтегляне:

Обявление


ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители“. Документи за изтегляне:

Заявление

Декларация чл.17

Обява


ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” ” Образователни дейности, информираност и публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато” Документи за изтегляне:

Заявление

Декларация чл.17

Обявление


ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
Протокол 2/03.01.2018 г. за класиране на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността Младши специалист „Горски инспектор“ в ДПП „Шуменско плато“.

Протокол


ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“
Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността старши експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители“. Документи за изтегляне:

Обява-Биоразнообразие

Заявление

Декларация за обстоятелства


Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността „Младши специалист „Горски инспектор” .

Обява-Горски Инспектор