Гората дава живот от Симона Цочева гр.Пловдив 10г.