ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

 1. Съобразете походите, които предприемате със собственото си здравословното състояние и физическа подготовка, както и с тези на всеки участник в групата, с която тръгвате.
 2. Запознайте се предварително с избрания маршрут. Снабдете се с карта, пътеводител или навигационно устройство. При загубване – движете се само на север, без да изменяте посоката!
 3. Запознайте се с прогнозата за времето – не тръгвайте при явно лошо време или лоша прогноза
  При гръмотевична буря:

– не стойте на по-малко от метър от скали и дървета;

– не преминавайте по била;

– придвижете се към по-ниските части на местността.

 1. Уведомете близките си за маршрута, който възнамерявате да предприемете. В планината никога не излизайте сам!
 2. Екипирайте се според сезона, но винаги носете допълнителни дрехи със себе си. Дори и да тръгнете в хубаво време в града, в планината то може да е съвсем различно или рязко да се промени.

ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Скални венци и скали. Красивите скални венци и масиви привличат много посетители на парка и пораждат желанието да бъдат покорени. Но те крият много опасности. ПОМНЕТЕ:

 • Не заставайте в близост до скалния ръб!
 • Не тичайте, преценявайте всяка своя стъпка!
 • Не отивайте до скалните венци и масиви без придружител!
 • Не предприемайте скално катерене на необезопасени места!

 Пещери и пропасти. Някои от пещерите в Природен парк “Шуменско плато” са дълбочинни и пропастни. Ето защо:

 • Не влизайте в пещери без подходяща екипировка и придружител – пещерняк!
 • Бъдете подготвени!

Опасни влечуги. По скалистите места, откритите поляни и в горите на Шуменското плато се срещат няколко вида змии. Особено опасни са отровните видове пепелянка и усойница.

 • При излети използвайте високи туристически обувки. Не газете във високи треви!
 • При ухапване от змия веднага стегнете с връв мястото над раната и изцедете заразената кръв. Потърсете незабавно лекарска помощ, но не тичайте защото това ще ускори кръвообращението Ви.

Опасни насекоми. Ухапванията от кърлежи могат да причинят лаймска, кримска или марсилска треска. За предпазване от ухапване от опасни насекоми използвайте репеленти.

 • Сред края на всеки излет изтръскайте добре дрехите си
 • При ухапване от кърлеж потърсете лекарска помощ

Диворастящи гъби. На Шуменското плато растат няколко десетки видове ядливи и отровни гъби. При бране на гъби използвайте ножчета за отрязване на пънчетата, защото изтръгването им с корените води до унищожаване на находищата.

 • Не берете диворастящи гъби, ако не ги познавате! Много от ядливите видове имат отровни двойници.

Остри сечива и предмети. В екипировката на туриста понякога се включват остри и режещи предмети. Помнете:

 • Не ходете с нож или бразвичка в ръка! При случайно препъване или падане може да се нараните!

Опасни срещи. Срещите с диви животни в гората са интересни и вълнуващи.

Най-опасна е срещата с ранена или раздразнена дива свиня. При нападение се покачете на дърво, а ако не можете – не бягайте, а запазете хладнокръвие и отскочете встрани. Тя отминава без да се върне за да ви нападне отново.

Преценка на ситуацията. При неочаквана промяна на времето, помнете че:

 • Ако стоите в близост до скален ръб, то може да загубите равновесие от внезапен порив на вятъра
 • Ако сте в гора – излезте от нея, тъй като вятърът може да повали клони и дървета
 • При пожар звъннете незабавно на телефон 112 и се отдалечете от мястото.
 • Не стойте в дерета и ниски места

ДИРЕКЦИЯТА НА ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“ НАПОМНЯ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ И ПРЕБИВАВАНЕТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СА СВОБОДНИ И ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ!

НА ДОБЪР ЧАС!