Акай Севгинов Мехмедов на 11 г. от гр. Шумен,  СУ „Васил Левски“ 4в клас