Стихотворение на тема „Гората“ на Александра Калоян Николова на 9 години от гр. София, ЧОУ „Д-р Петър Берон“.