Даная Александрова, 5г. гр. Шумен , ДГ “Слънце”. Гората, пъстра и цветна през моите детски очи!