Намира се в лесопарк „Кьошковете“ в Шумен. Функционира от 2015 година и е изграден  по два  проекта, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” „Природен парк „Шуменско плато“- европейски парк за бъдещето“ и „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато“.

Сградата е с площ 640 кв.м. На първия етаж има конферентна и интерактивна зала, които разполагат с аудио-визуална техника и са подходящи за провеждане на обучения, семинари, изложби, тържества и други събития. Конферентната зала разполага с 50 места.

Тук може да намерите информация  и материали за ПП „Шуменско плато“ и други  защитени територии в България, да закупите сувенири, карти, информационни материали. На втория етаж са разположени офисите на Дирекцията.

Центърът е отворен за посещение в работни дни от 8.30 ч. до 17 ч. Телефон за контакти: 0885 300 115