Най – малките дечица от ДГ ,,Слънце“ в гр. Шумен – първа група ,,Синигерче“, с огромно любопитство опознават всичко, което ги заобикаля и с трепет се докосват до зелената природа. Участваме в проект ,,Природата и съвременното преподаване“ по Erasmus + с помощта на който осъществяваме най – приятната задача : Да запознаем децата с родната природа, с растенията, с животните и да развием у тях интерес и любознателност. Да възпитаваме правилно поведение и грижа. В снежен зимен ден направихме нестандартни хранилки за птиците в нашия двор и красиви апликации.